مقالات
خرمالو
بنام خدا 
مقدمه:   خرمالو با نام انگليسي Persimmon ، از ميوه هاي گرمسيري و نيمه گرمسيري  ، تك لپه اي و خزان كننده و داراي گل هاي زرد  متمايل به رنك سفيد مي باشد. توليد و تكثير ميوه از دو طريق بكرزايي و يا گرده افشاني صورت مي پذيرد. خاك هاي مناسب براي كاشت خرمالو بايد داراي قابليت نفوذ پذيري كافي بوده تا ريشه ها بتوانند بخوبي درون خاك رشد نمايند . PH يا اسيدينه خاك بين 5/6 تا 5/7 و نياز آبي آن از 6000 الي 12000 متر مكعب در هكتار در سال در نوسان مي باشد.
 در ارقام خرمالو رنگ هاي مختلف قرمز نارنجي روشن تا رنگ تيره وجود دارد و هسته داخل ميوه در حالت نارس بادامي شكل است. قطر ميوه آن از 5/1 تا 9/1 سانتي متر در اشكال گوناگون كره اي يا بشقابي و بلوطي شكل  متغير است و داراي دو گونه گس وغير گس مي باشند . ميوه هاي گس
 
تا قبل از ريخته شدن گس هستند وهنگامي كه مي رسند شيرين و نرم مي شوند . گونه هاي غير گس زماني كه كال هستند كمتر گس مي باشند و حالت گس خود را خيلي زود از دست مي دهند و درحالت رسيده سفت ميباشند. خرمالو بومي آسيا و كشور چين مي باشد و سپس به ساير نواحي آسياي شرقي برده شده و در اوائل قرن نوزدهم ميلادي به اروپا و آمريكا برده شده و كاشت و پرورش يافت.در اساطير يونان باستان به خرمالو الهه آتش يا The fire of zeuz مي گفتند .
 كاسه گل خرمالو همراه با ميوه آن چيده مي شود ولي هنگامي كه ميوه كاملاً رسيده مي شود، كاسه گل به آساني از ميوه جدا مي گردد. گونه ژاپني آن به نام كاكي KaKi (Diospynos kaki ) در حد بسيار گسترده اي پرورش مي يابد و توليد مي گردد گونه كاكي داراي بافت نسبتاً فيبري و داراي مزه شيرين و گس مي باشد ارقام چيني آن خوشمزه تر هستند و درخت آن داراي برگ هاي ضخيم مي باشد .
 خرمالو ، اين ميوه خوش رنگ و خوش طعم،داراي خواص طبي فراوان مي باشد. خرمالو سرشار از مواد كافي مانند كلسيم ،گوگرد،فسفر ، منيزيم و آهن است . خرمالو سنگ كليه را دفع مي نمايد و ناراحتي هاي گوارشي را برطرف مي كند و براي بيماران قلبي عروقي و ديابتي توصيه مي گردد . پوست ميوه خرمالو هنگامي كه كاملا رسيده باشد محتوي 4/1 ماده تانين است. خرمالو علاوه بر آنكه به صورت خام و تازه مصرف مي شود. درآجيل و ميوه هاي خشك نيز يافت مي گردد با پختن خرمالو مي توان مربا ، مارمالاد و نيز انواع شيريني جات و كيك تهيه نمود. خرمالو داراي گلوكز كم و پروتئين موجوددرآن درحد تعادل مي باشد.
از چوب درخت خرمالو كه همان آبنوس شناخته مي شود و بسيار سنگين و محكم است و مغز چوب در چندين گونه گرمسيري به رنگ سياه براق مي باشد و در صنايع منبت كاري ، معرق كاري و مبل سازي غيره كاربرد فراوان دارد.همچنين در كشورهاي اروپايي وآمريكا، چوب خرمالو از جنبه هاي اقتصادي زيادي برخوردار است و گران قيمت مي باشد.
 
           
 
 
                        جدول شماره يك : مواد مغذي موجود در يك صد گرم خرمالو
انرژي
70 كيلوكالري
هيدرات كربن
59/18 گرم
قندها
53/12 "
فيبرهاي خوراكي
6/3 "
چربي
19/ "
چربي هاي اشباع شده
                        2./ "ميليگرم
پروتئين
58/0 "
 ويتامين ريبوفلاوين  B دو درصد)
02/ميليگرم
ويتامينفلايت Folate
8 انگسترم
ويتامين C ( 9 درصد )
5/7 ميلي گرم
كلسيم ( 1 درصد)
8 انگسترم
آهن ( يك درصد )
15/0 ميلي گرم
سديم
1 ميلي گرم
 
                                  منبع : فائو 
پرورش درخت خرمالو: propagation   
   گياه خرمالو آفتاب دوست مي باشدودر مناطق محصور و در مناطقي كهداراي آب و هواي خنك و معتدل با آفتاب كافي است داراي رشد و عملكرد مطلوب مي باشد و در مناطقي كه هوا كمي سرد مي باشد بايد اطراف آن محصور گردد تا از خسارات ناشي از سرما و يخ زدگي محافظت گردد و در عين حال گياهي مقاوم به سرما مي باشد. گياه خرمالو در مناطق گرم و نيمه گرم تا ­12- درجه سانتي گراد را تحمل مي نمايد ولي به سرماي زمستان نيازمند مي باشد.
 درخت خرمالو در دامنه وسيعي از خاك هاي مختلف با بافت متوسط و زهكشي مناسب و حاصلخيز و حتي در خاك هاي رسي با با فت سنگين رشد مي نمايدو در مناطقي كه اسيديته خاك بين 5/6 تا 5/7 باشد داراي رشد مطلوب مي باشد و تحمل آن نسبت به خشكي و كمي آب قابل ملاحظه است ولي آبياري آن باآب كافي،عملكرد محصول را به نحو قابل توجهي افزايش مي دهد. درخت  خرمالو داراي ريشه هاي قوي مي باشد و هنگام غرس نهال خرمالو بايد در گودالهاي عميق كاشته شود.زمان رسيدن به حداكثر محصول 7الي10 سال نياز مي باشد.
 كودهاي مغذي مورد نياز خرمالو: fertilizers need
 خرمالو به مواد غذايي كمي نياز دارد و در مناطقي كه كود گياهي در دسترس مي باشد به كود شيميايي نياز نخواهد بود ولي در صورت عدم وجود كود گياهي، ميتوان از  تركيبي از كودهاي شيميائي N-P-K به نسبت 10-10-10 استفاده نمود. كود را بايد اواخر زمستان و اوائل بهار در پاي درختان پخش نمود.
 
  آفاتوامراض درخت خرمالو:pest and dieseases
مگس سفيد و تريپس ها مي تواند به پوست ميوه خرمالو صدمه زده و موجب بدرنگ شدن ميوه خرمالو گردند. آبياري بيش از حد نيز موجب فاسد شدن ريشه گياه مي گردد. حيوانات موذي مانند موش نيز مي تواند به ريشه درخت خرمالو صدمه وارد آورند.
زود گلدهي ، ريزش محصول و ترك خوردن ميوه در اطراف كاسبرگ وآفتاب سوختگي ميوه از امراض درخت خرمالومي باشد.ريزش ميوه پديد ه اي طبيعي در درختان ميوه و خرمالو است و در عين حال تغذيه گياه خرمالو با كودهاي پوسيده حيواني به مقدار كافي مي تواند از ريزش ميوه به نحو موثري جلوگيري نمايد.
ارقام خرمالو :variety
خرمالو و داراي ارقام گس astringent و غيرگس non- astringent   مي باشد كه از نظر اندازه، شكل و مزه آن بسيار متفاوت مي باشد.
ارقام گس :
ارقام   Eureka , Hachiya وHonanRed , Sakjo وTamopan  و Triumnh ارقام گس مي باشند.
ارقام غيرگس :
Fuyu، Gesho ،Guant fuyu ،Gosho ،Imoto  وizu ،jiro    maekawajro، suruga okugosho   ارقام غيرگس مي باشند.
گرده افشاني باغات خرمالو :in persimmon orchard pollination 
 گياه خرمالو هم از طريق گرده افشاني و هم ازطريق  بكر زايي ، توليد ميوه مي نمايد ولي بر اساس مطالعات انجام شده ، توليد ميوه از طريق بكرزايي ، موجب ريزش مداوم محصول مي گرددو گرده افشاني عملكرد برداشت ميوه را افزايش مي دهد و از ريزش مداوم محصول جلوگيري مي نمايد .
بر اساس مطالعات انجام شده در كشور استراليا ، گرده افشاني توسط حشرات و عمدتاً زنبور عسل صورت گرفته و نياز به گرده افشاني مكانيكي نمي باشد. بيشتر توليد كنندگان و پرورشدهندگان خرمالو در كشوراستراليا،از گونه هاي خرمالوي ماده استفاده مي نمايند. زنبور عسل از نژاد اروپائي mallifera و ديگر گونه هاي بومي استراليايي
زنبور عسل مانند Trigona spp  داراي عملكرد بالايي در گرده افشاني مي باشند. با نصب كندوهاي زنبور عسل در درون باغات خرمالو به ازاء 3/2 كندو در هر هكتار مي توان بيشترين عملكرد توليد محصول را بدست مي آيد. متوسط توليد خرمالو در اين كشور در هر هكتار 35 تن مي باشد. خرمالوي توليد شده در استراليا به غير از مصرف داخلي به كشورهاي اروپايي، سنگاپور، تايلند و ژاپن صادر مي گردد.
در مناطق نيمه گرمسير كشور استراليا، گلدهي درختان خرمالو 35 روز بعد از سپري شدن فصل سرما رخ مي دهد و چنانكه فصل سرما بطور معمول تداوم يابد ، بعد از 70 روز گل ها ظاهر مي گردند. درجه حرارت مطلوب بين 12 تا 17 درجه سانتي گراد براي جوانه زدن غنچه و 27 تا 32 درجه سانتي گراد براي توليد غنچه مي باشد. بعداز يك الي دو هفته از زمان توليد گل گرده افشاني صورت پذيرد. زمان گرده افشاني هنگامي است كه 5 الي 10 درصد شكوفه ها ظاهر شده باشند و زنبور عسل فقط شكوفه ها را مورد هجوم قرار داده و از  نشستن بر قسمتهاي ديگر درخت خودداري مي نمايد.زمان برداشت خرمالو در كشور استراليا در ماه هاي آبان و آذر مي باشد.
برداشتوانبارداري محصول خرمالو:havesting and storage
مناسب ترين روش برداشت خرمالو،چيدن ميوه از درخت و هنگامي كه سفت رسيده همراه با كاسه گل آن است.
درجه حرارت بهينه براي نگهداري محصول خرمالو صفر درجه سانتي گراد و رطوبت نسبي محل نگهداري ميوه خرمالو بايد 90 تا 95 درصد باشد. انبارداري و حمل ونقل آسان حرمالو از مزيتهاي اين محصول مي باشد كه مي توان براي بيش از سه ماه نگهداري و به بازارهاي مصرف عرضه نمود.
 فرآوري و بازاريابي خرمالو: and marketing processing  
خرمالو بيشتر بصورت تازه خوري به  مصرف مي رسد و امروزه مي توان  با خشك كردن، فريز نمودن ، پختن و كنسرو آن را فرآوري نمود.جهت از بين بردن مزه گس خرمالوو پيش رس نمودن آن به هنگام انبارداري از گاز اتيلين و گاز co2 استفاده مي نمايند و اين در حالي است كه ميوه تازه و با طراوت  مي ماند.
آينده و بازار يابي محصول خرمالو در بازارهاي جهاني بستگي به توليد ارقام مرغوب و بسته بندي مناسب  جهت صادرات آن دارد.
 كاشت و پرورش خرمالودرايران: 
   سطح زيركشت باغات خرمالو در سال 89 در ايران برابر 1168 هكتار و  مجموع توليد آن 12956 تن بوده است. عملكرد باغات خرمالو در هر هكتار 14163 كيلوگرم مي باشد
 در ايران خرمالو را به پايه وحشي آن كه خرمندي ناميده مي شود پيوند مي زنند و همچنين مي توان با قلمه زدن آن را تكثير نمود. براي غرس نهال خرمالو آن را در ارتفاع يك متري از سطح زمين مي كارند و اين در حالي است كه نهال خرمالو داراي 4 الي 5 جوانه باشد و پيش از فصل بهار حدود 30 الي 50 درصد شاخه هاي آن را هرس مي نمايند .ارتفاع درخت خرمالو در حدود 8 تا 12 متر مي گردد.
 بر طبق جدول شماره سه ، كاشت و پرورش خرمالو و توليد آن به عنوان يك محصول مهم باغي در ايران و جهان از قدمت چنداني برخوردار نمي باشد . در سال 1970 ميلادي توليد خرمالو در ايران 25 تن بوده است و توليد محصول آن طي 40 سال اخير در مقايسه با ديگر كشورهاي عمده توليد كننده خرمالو بسيار ناجيز مي باشد.
 در ايران تنوع ژنتيكي در 22 نمونه خرمالو (كاكي) و 7 نمونه مربوط به گونه هاي (لوتوس و ويرجينانا) وجود دارد. ميوه هاي اين گونه ها  گرد، بلوطي و قلبي شكل مي باشند. ديگر ارقام خرمالو در ايران رقم فوي كاكي fuykaki مي باشد . ميوه هاي آن مدور و تقريبا بزرگ مي باشد واز نظر طعم و مزه از ارقام مرغوب خرمالو محسوب مي گردد.
رقم ژاپني ايراني يا رقم هيداتان ناشي كه از ارقام گس مي باشد و ميوه آن مكعبي شكل و تيپ درخت آن گسترده است.
همچنين رقم زاپني هاشياكي كه داراي طعم خاص مي باشد و داراي ميوه هاي گرد و مايل به زرد است و مي توان براي مدت طولاني انبار نمود.
خرمالوي وحشي يا رقم خرمندي كه به عنوان پايه استفاده مي گردد و تيپ درخت آن uprighte  يا ايستاده مي باشد و ميوه هاي آن ريز است ولي مقاومت خوبي در خاك هاي فقير و غير حاصلخير دارد.
جنبه هاياقتصادي توليد چوب خرمالو:
 چوب خشك خرمالو در صنايع منبت كاري و معرق كاري  و صنايع مبل سازي استفاده مي گردد و قيمت هر كيلو از آن 15000 تومان است كه بيشتر خريدآن به صورت توافقي از باغداران انجام مي گردد و اين در حالي است كه قيمت هر كيلو چوب خشك گردواز قرار كيلويي 1500 تومان و قيمت هر كيلو چوب خشك نارنج هر كيلو 600 تومان ، افرا و سنجد نيز از قرار كيلويي  400 تومان مي باشد كه مورداستفاده اين چوبها مانند چوب خرمالو در منبت كاري و معرق كاري مي باشد. در اين مقاله مختصري در مورد وضعييت توليد چوب از جنگلهاي ايران بحث مي نماييم.
وضعيت توليد چوب از جنگلها و زراعت چوب:
 بر طبق آمار و ارقام سازمان جنگلها، مراتع وآبخيزداري كشور،در ايران هر سال 12 ميليون متر مكعب چوب مصرف مي گردد كه از اين مقدار پنچ ميليون متر مكعب از جنگل هاي خزر،زاگرس وارسباران    توليد مي گردد و در نتيجه ايران با كمبود 7 ميليون متر مكعب چوب در سال  روبرو مي باشد كه براي تامين اين كسري ، راهي بجز توسعه زراعت چوب وجود ندارد. بر اساس اين امارها،هر هكتار جنگل،در طول سال مي تواند 5/2 متر مكعب چوب توليد نمايد كه با زراعت چوب مي توان اين مقدار را به 20 متر مكعب در سال رساند و كشور در توليد چوب به خود كفايي برسد.در حال حاضر تنها 150 هزار هكتار از سطح كشور ( بدون احتساب درختان كاشته شده در قالب طرح طوبي كه 55 هزار هكتار را شامل مي شود) زيركشت جنگل هاي دست كاشت توليدي ( زراعت چوب ) قرار دارد كه از اين ميزان 55 هزار هكتار در استان هاي شمالي كشور (5000 هكتار اكاليپتوس ، 50 هزار هكتار صنوبر) و 95هزار هكتار در استانهاي خارج از شمال (25هزار هكتاراكاليپتوس و70هزار هكتار صنوبر) واقع شده است. برابر قانون برنامه توسعه ، بايد تا پايان برنامه پنچم، 150 هزار هكتار از اراضي كشور ، زير زراعت چوب برود و اين در حالي است كه به ازاء هر هكتار درخت كاري ، يك شغل مستمر و پايدار در كشور ايجاد مي شود. در جنگل هاي استان فارس بيشتر  چوب صنوبر از جنگل ها برداشت شده و به فروش مي رسد.
 كمبود چوب در ايران، پيامدهاي ناگواري داشته است ،زيرا كه با كمبود چوب در كشور ، بالا رفتن قيمت آن در بازارهاي داخلي و در نتيجه قاچاق چوب از جنگل هاي طبيعي كشور  منجر مي گردد و همچنين تمايل به واردات غير قانوني چوب خارج از مرزهاي ايران و ورود چوب هاي آلوده به آفات و بيماريها را سبب مي گردد.
از مشكلات ديگر صنعت چوب ايران،دوري از مراكز توليد چوب به كارخانجات و مراكز فرآوري آن است .احداث كارخانه هاي فرآوري چوب در مجاورت مزارع توليد چوب از راهكارهاي اساسي براي حل اين معضل مي باشد.  
وضعيت توليد خرمالو دراستان فارس :
   در استان فارس سطح زيركشت باغات خرمالو 273 هكتار و مجموع توليد 4850 تن و عملكرد 15420 كيلوگرم درهر هكتار مي باشد. در شهرستان جهرم،سطح زير كشت باغات خرمالو 85 هكتار و بيشتر رقم قصرالدشتي در سال 90 بوده است و پيوسته در حال افزايش مي باشد و باغداران اين شهرستان ترجيح مي دهند  با غرس نهال خرمالو،آن را جايگزين باغات مركبات نمايند زيرا كه در مقايسه با مركبات ، نياز آبي درخت خرمالو بسيار كمتر مي باشد و در عين حال، عملكرد باغات خرمالو و صرفهاقتصاديآن بسيار بيشتر است .از هر هكتار باغ خرمالو بطور متوسط 25 تن محصول توليد مي گردد.
 
جدول شماره دو: پنج كشور عمده توليد كنندهخرمالو در جهان در 2007
واحد : تن
نام كشور
توليد
چين
232000
كره شمالي
3956000
ژاپن
2448000
برزيل
1598000
 جمهوري آذربايجان
1284000
                                         منبع:فائو    
 
جدول شماره سه : كشورهاي عمده توليد كننده خرمالو در جهان طي سال 1970 الي 2005 ميلادي
واحد : تن         
نام كشور
1970
1990
1995
2000
2005
چين
457341
640230
985803
1615797
1837000
كره شمالي
30310
95758
194585
287874
250000
ژاپن
342700
285700
254100
278800
230000
برزيل
21659
46712
51685
63300
150000
ايتاليا
59600
68770
61300
42450
51332
فلسطين اشغالي
-
17200
11000
14000
40000
زلاند نو
-
972
1600
1200
1300
ايران
25
925
1000
1000
1000
استراليا
-
329
640
650
650
مكزيك
-
275
274
450
450
                                منبع : وزارت كشاورزي آمريكا
 
                        
عملكرد توليد محصول خرمالو در كشورهاي  استراليا  و زلاند نو در 2009 :
استراليا از كشورهاي پيشگام در توليد خرمالو در جهان است و براساي مطالعاتي كه در منطقه كويينز اين كشور انجام گرفته است ، از هر هكتار باغ خرمالو بطور متوسط 40 تن خرمالو و رقم كاكي برداشت مي گردد. اين باغات با سيستم داربست  palmet احداث گرديده است و هر اصله درخت  120 عدد ميوه توليد نموده و درآمد سرشاري را نصيب توليد كنندگان اين محصول مي نمايد.
كشور زلاند نو نيزاز توليد كنندگان محصول خرمالو در جهان مي باشد. متوسط عملكرد باغات خرمالو معادل 35 تُن و قيمت هر كيلو، 2/1 دلار در خرده فروشي ها مي باشد.
 كشور هاي استراليا وزلاند نو هر كدام باايجاد ايستگاههاي تحقيقاتي در كشورهاي خود و سرمايه گذاري گسترده اي در امر تحقيقات جهت توليد وافزايش محصول خُرمالو و همچنين در زمينه فرآوري آن اختصاص مي دهند.
جدول شماره چهار : سطح زير كشت محصول خرمالو در كشورهاي عمده توليد كننده آن از سال 1961 تا 2000
 
سال توليد
1961
1965
1970
1975
1980
1985
1990
1995
2000
مجموع جهاني
381/122
491/148
611/188
062/188
432/154
055/239
057/212
712/231
974/312
چين
230/76
240/100
270/140
380/145
684/110
119/191
992/162
568/169
400/242
ژاپن
700/36
300/38
900/35
900/31
400/29
800/29
500/29
000/28
000/30
كره
2346
2661
5192
3724
6950
9838
581/13
009/25
821/30
ايتا ليا
 
4600
4100
3800
3500
3300
3313
3055
2878
2648
برزيل
2500
3185
3444
3551
4051
3692
3960
4819
5500
فلسطين اشغالي
 
 
 
 
400
1200
1300
800
1000
زلاند جديد
 
 
 
 
 
 
488
428
380
                                                  منبع : فائو      
                                       
 
جدول شماره پنج : توليد جهاني خرمالو در كشورهاي عمده توليد كننده از سال 1961 تا سال 2000
واحد : تن                                                                                                                                                                      
سال توليد
1961
1965
1970
1975
1980
1985
1990
1995
2000
مجموع جهاني
079/990
915/978
635/911
607/908
198/968
165/186/1
871/156/1
987/156
607/335/2
چين
250/497
997/516
341/457
842/530
638/566
945/690
230/640
803/985
754/655/1
ژاپن
500/393
400/346
700/342
200/265
700/289
700/285
100/254
100/254
000/286
كره
271/13
510/23
310/30
890/20
837/3
031/97
758/95
585/194
846/273
ايتاليا
740/70
000/72
600/59
000/60
000/61
200/56
770/68
300/61
907/41
برزيل
740/700
000/72
600/59
000/60
100/61
200/56
770/68
300/61
61000
فلسطين اشغالي
 
 
 
 
3400
8100
200/17
000/11
13800
زلاند جديد
 
 
 
 
 
 
972
1600
1200
منبع :فائو
جدول شماره شش : سطح زير كشت ( هكتار ) توليد (تن ) و متوسط قيمت خرمالو به ازاء هر كيلوگرم به نرخ ارز ( اسپانيا ) پزتا و يورو  واحد پول اروپايي
                                سال
 توليد
1961
1965
1970
1975
1980
1985
1990
1995
2000
مجموع زير كشت
6
24
50
73
212
253
330
615
640
مجموع توليد
81
310
640
1098
3185
3800
5000
8000
300/11
درصد بازار داخلي اسپانيا
6/50
1/66
9/41
2/54
5/45
5/23
3/34
2/22
8/20
درصد بازار خارجي
4/49
9/33
1/58
8/45
5/54
5/76
7/65
8/77
2/79
قيمت هر كيلوگرم خرمالو
به نرخ پول اسپانيا
48
48
68
61
40
31
67
33
40
قيمت هر كيلو گرم خرمالو
به يورو
29/0
29/0
41/0
37/0
24/0
19/0
40/0
20/0
24/0
 
                                                منبع:فائو
 نرخ رسمي و دولتي هر يورو واحد پول اروپايي در ايران معادل 18000 ريال و نرخ دولتي هر پزتا واحد پول اسپانيا معادل 250 ريال مي باشد.
سرانه مصرف ميوه در ايران:
براساس منابع آمار سازمان خواربار و كشاورزي fao ، سرانه مصرف ميوه در جهان 80 كيلوگرم و در ايران 220 كيلوگرم است كه اين آمار نشان مي دهد  مردم ايران از پُر مصرف ترين كشورهاي جهان در مصرف انواع ميوه جات مي باشند.
  
 
رغبت تو درانجام كار محال و نشدني،ناداني است.
 
                                    علي(ع)                                                         
 
 
 
منابع:
                                                    Persimmon- wikipedia,the free encyclopedia
Persimmon definition from answers.com      


 The Top 5 producing country of persimmon