:.
:.آخرين به روز رساني صفحه
سه شنبه 21 بهمن 1393 15:13:53
:.
:.
سيد حبيب الله ساجدي -مدير امور دام

تلفن تماس :32263356-071

email:sa
jedi1256@fars.agri-jahad.irمعرفي وظايف مديريت امور دام

1-   شناخت توامنديهاي موجود ار نظر وضعيت نهاده‏‏هاي اوليه و موثر در  توليد محصولات دامي و ارائه سياست هاي لازم در جهت حفظ منابع اوليه ي مورد نيازواحدهاي پرورش دهنده دام سبك و سنگين

2-   انجام اقدامات لازم در جهت حفظ ، احياء و توسعه مناسب از منابع دامي( بومي ،دورگ واصيل )با استفاده ازروش هاي اصلاح نژادي ،تغذيه دام ومديريت و مهندسي جايگاه دام در چارچوب سياست ها و دستورالعمل هاي ابلاغي

3-    ارائه رهنمود ها و راهكار هاي مديريتي و اجرايي مناسب تحقيقاتي،آموزشي وترويجي در جهت افزايش كمي ، كيفي و ارتقاء بهره وري در واحد هاي توليدي   

4-    حمايت از توسعه سرمايه گذاري در زير بخش اموردام و فراهم آوردن زمينه هاي لازم براي استفاده از تسهيلات اعتباري بانك كشاورزي و ساير منابع بانكي و موسسات اعتباري توسط توليد كنندگان وبهره برداران

5-    ارايه رهنمود ها و راهكار هاي مناسب در جهت افزايش كمي و كيفي كاشت نباتات علوفه اي(متعارف و غير متعارف) ،ساماندهي و نظارت برتوليدات صنايع خوراك دام در استان و نيزنظارت برتوزيع  ومصرف انواع نهاده هاي خام و مصرفي در واحد هاي توليدي  

6-    ارائه رهنمود ها و راهكار هاي مديريتي و اجرايي مناسب در جهت حفظ محيط زيست ،و كاهش اثرات زيست محيطي حاصل از روند توليدات دامي.

 

 
خانه | بازگشت | Guest (portalguest)

MHCIP Portal Generator
Powered By Sigma ITID.